Liên Hệ

  • Phí đăng bài X1 shot
  • Thanh toán bằng PM Voucher (1pm=20k)
  • Hệ thống tự động hoàn toàn
  1. Đăng kí nhà cung cấp ở đây: Hiện tại lượng đăng kí nhiều dẫn đến spam, bạn phải nạp trước 300pm vào tài khoản mới lập đc nick NCC (số tiền này sẽ trừ dần khi các bạn viết bài)
  2. Viết bài, và xem hết bao nhiêu pm voucher mua rồi nạp vào và gia hạn, bài viết sẽ tự động được duyệt

Vui Lòng: Không liên hệ admin nhờ đăng bài hộ, không nhận thanh toán chuyển khoản, không kì kèo trả giá, và các bánh vui lòng không nhắn tin chém gió thể hiện mình là bánh lớn có nhiều em hàng ! Mất thời gian của nhau!

Chú ý: Bài hết hạn làm ơn không nhắn tin nhờ sửa sdt hay thông tin nào trong bài, những bài này sẽ bị xoá hoặc xoá số!

Các bạn vui lòng đọc kỹ những thông tin ở trên, ĐỪNG nhắn mấy tin nhảm nhí kiểu như: Chào admin, em xin Làm NCC ạ !

Telegram: @checkerviet69 (Chỉ trả lời những thông tin như: báo lỗi và phục vụ những bạn đã gia hạn bài viết. Tất cả thông tin đã có ở trên, vui lòng đọc! )

Chỉ nhận các em hàng đẹp chất lượng, hàng công nghiệp các bánh trái làm ăn bố láo làm ơn không đăng bài!