Đăng Ký NCC

Hiện tại lượng đăng kí nhiều dẫn đến spam, bạn phải nạp trước 300pm vào tài khoản mới lập đc nick NCC (số tiền này sẽ trừ dần khi các bạn viết bài)

Telegram: @checkerviet69 (Đăng bài phải trả phí, không phải đăng miễn phí, các bạn vui lòng đọc kỹ ở đây)